Σχέσεις

«Για να συσχετιστούμε πλήρως με κάποιον άλλο πρέπει πρώτα να σχετιστούμε με τον εαυτό μας. Αν δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε την δική μας μοναξιά, απλά θα χρησιμοποιήσουμε τον άλλο σαν ασπίδα προστασίας ενάντια στην απομόνωση»

Irvin D. Yalom

Βρίσκοντας νόημα στις σχέσεις

Ο Deurzen και ο Adams (2011), υποστηρίζουν ότι τα ανθρώπινα όντα στηρίζονται στις σχέσεις. Με άλλα λόγια, κανένα άτομο δεν μπορεί να υπάρξει ξεχωριστά από τις σχέσεις του. Η ανάγκη να ανήκεις, να αγαπάς, να εκτιμάσαι και να θεωρείσαι πολύτιμος σε αντάλλαγμα , είναι ο θεμέλιος λίθος σε όλες τις σχέσεις. Συνεπώς μια υγιής σχέση βασίζεται στην αυθεντικότητα και στην αμοιβαιότητα, και χαρακτηρίζεται από την ώριμη αλληλεξάρτηση και την υπαρξιακή επικοινωνία (Deurzen,2009).

Εγώ ως θεραπεύτρια, υποστηρίζω κάθε σύντροφο σε μία ανοικτή, ειλικρινή, με σεβασμό επικοινωνία, ούτως ώστε να υπάρχει χώρος ανάμεσα τους να καταλάβουν, να διαπραγματευτούν και να συμβιβαστούν με την άποψη ο ένας του άλλου. Επίσης βοηθώ τα ζευγάρια να εξερευνήσουν τι είναι αυτό που προσφέρει ο κάθε ένας στη σχέση τους, το οποίο μπορεί να στηρίζει ή να εμποδίζει τη σχέση τους. Αυτό βοηθά το κάθε άτομο να αναγνωρίσει και να εξερευνήσει τα υπαρξιακά του θέματα.

Relationships

Κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών του ζευγαριού, εξερευνούμε πώς κάθε άτομο μπορεί να προεκβάλλει στον σύντροφο του τα δικά του θέματα, καθώς επίσης, πού και με ποιους τρόπους οι ανησυχίες τους μπορεί να κατοπτρίζουν τον έναν στον άλλον. Για παράδειγμα, μπορεί και οι δύο να έχουν το υπαρξιακό θέμα “φοβάμαι μην απορριφθώ”. Στη θεραπεία, ο κάθε ένας τους μπορεί να ανακαλύψει και να διαχωρίσει τις δικές του ανησυχίες όσον αφορά την απόρριψη, τόσο ανάμεσα στην παρούσα σχέση τους, όσο και στο τι ενεργοποιείται από τις προηγούμενες εμπειρίες απόρριψης τους. Με τέτοια επίγνωση, μπορούν να επιλέξουν πιο υγιείς τρόπους να αντιμετωπίζουν τα αισθήματα απόρριψης στο παρόν και στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας μαζί τα υπαρξιακά τους θέματα, και οι δύο σύντροφοι γίνονται σύμμαχοι στην ατομική ανάπτυξη ο ένας του άλλου, και βοηθούν επίσης στην ανάπτυξη της συντροφικότητας τους.

Η Υπαρξιακή-Ανθρωπιστική προσέγγιση συνεπάγεται στην εξερεύνηση του πώς ένα άτομο μπορεί να ζήσει τη ζωή του πιο ενσυνείδητα και εύστοχα. Αυτή η προσέγγιση εξερευνά και ξετυλίγει μια διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού μας και υποστηρίζει ότι το κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη του στον κόσμο και για το πώς αντιδρά στις καταστάσεις που του παρουσιάζονται.
Επιπρόσθετα, αυτή η προσέγγιση αξιολογεί την αυτοπραγμάτωση σαν μια θεμελιώδης διαδικασία για την ανάπτυξη του ατόμου, η οποία με τη σειρά της θα ωφελήσει και το ζευγάρι και την κοινωνία σαν σύνολο.

Στην θεραπεία του ζευγαριού, αυτή η προσέγγιση προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε σύντροφο να εξερευνήσει ένα από τα “δεδομένα” ύπαρξης αυτού του προσανατολισμού: τη σχέση έναντι στο διχασμό της απομόνωσης. Με άλλα λόγια, όλοι ταυτόχρονα είμαστε και μόνοι και σχετιζόμαστε με άλλους. Ο διχασμός είναι ενσωματωμένος στη σχέση του ζευγαριού. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ζευγαριού, εκφράζονται και κατανοούνται θέματα ζωής. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται μια στενή σύνδεση ανάμεσα στο ζευγάρι, καθώς ο καθένας από τους συντρόφους μάχεται ανοικτά με τις ευαισθησίες του. Η στενή σχέση είναι το άμεσο αποτέλεσμα μιας τέτοιας αμοιβαίας αυτό-αποκάλυψης και αυτό-ανακάλυψης.

Κλείνοντας, τα ζευγάρια τα οποία εφαρμόζουν επιτυχώς το μοντέλο Υπαρξιακής-Ανθρωπιστικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, αντιλαμβάνονται ότι επικοινωνούν και διαπραγματεύονται καλύτερα ο ένας με τον άλλον. Αποκτούν έτσι στενότερη σχέση και αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι όχι μόνο ο ένας με τον άλλο, αλλά και με τον εαυτό τους. Γνωρίζουν και εκτιμούν περισσότερο τόσο τα δικά τους υπαρξιακά θέματα, όσο και του συντρόφου τους . Τέλος, αποδέχονται και εκτιμούν μια πιο ανοιχτή άποψη ζωής προσανατολισμένη στη διαδικασία.