Θέματα Εθισμού

« Όταν ένα άτομο δεν μπορεί να βρει μια βαθιά αίσθηση νοήματος, αποσπά την προσοχή του με ηδονή»

Victor Frankl

Τι είναι εθισμός;